PROJEKTKOMPONISTERNE

Hvordan lyder jeres firma eller afdeling, her og nu – i dag? I er musikken, komponér projektet!

Denne workshop er et inspirerende musikalsk projektforløb, skabt på stedet i fællesskab af/med deltagerne. Tidsrammen kan tilrettelægges efter behov. Målet er et færdigt stykke musik. Alle har dermed en klar retning, og indholdet – det musikalske, det kreative – udvikler vi på stedet i fællesskab og som gruppearbejde med opnåelige delmål og milepæle; naturligvis grundigt facilliteret i det nødvendige omfang af Michael Sunding.

Det er innovation på et meget konkret plan. Idé-udvikling der styrker evnen til at se alternative vinkler, byde hurtigt ind og modet til at tænke ”ud af boksen”. Det sker i en underholdende, åben og livsbekræftende atmosfære med masser af headroom, plads til ethvert næb og respekt for de bud, der kommer på bordet. Resultatet kan tage alle mulige forskellige former. Sandsynligvis bliver nogle temaer spillet på klaver af Michael, nogle bliver sunget, nogle er måske rytmer, rap eller andet.

Som en naturlig konsekvens af de forskellige faser i den kreative proces styrkes gruppens samhørighed og sammenhængskraft, for alle er simpelthen nødt til at lytte – i ordets bogstaveligste forstand – til hinanden og forholde sig helt konkret til, hvad der bliver sagt, sunget, nynnet, trampet, klappet etc. Omstillingsparathed, tilpasning og kompromiser er en uundgåelig del af processen for den enkelte.

En vellykket musikalsk co-write, hvor man kommer sammen i mål efter en fælles udvikling og progression, hvor udkommet rummer summen af de involverede, kan gøre én nærmest lykkelig. Egne inputs er tydelige, men man kunne ikke have lavet det samlede udtryk på egen hånd. Den enkelte har forskellige roller med tilhørende ansvar og bidrager til det helt uundværlige sammenspil. Forløbet afsluttes med en underholdende fælles opførelse af projektkompositionen. Det unikke stykke musik, der kun kunne få netop den udformning og lyde nøjagtigt sådan med lige præcis de mennesker på det sted den dag!