KUNSTPAUSEN

Sometimes less is more!

Kunstpausen bygger netop på den filosofi og er det tilbud fra Vision Possible med
den mest nænsomme involvering af deltagerne/tilhørerne, men i sandhed med en vigtig mission.

I musikkens verden giver pausen tonerne rundt om mere værdi!
I pausen ligger ekkoet fra temaerne, refleksionen, muligheden for at danne sig et overblik, mærke efter og lade intuitionen finde den videre vej. Kunstpausen er således mødet med dig selv på en meget udramatisk facon og en meget givtig og opbyggelig del i al aktivitet.

Med musikalsk varme og melodiøsitet fanger Michael Sunding stemningen og musikken i lokalet, improviserer på klaver/vokal og skaber nye ørevenlige universer i nuet. Alt efter situationen involveres tilhørerne med let sang, klap eller lign., eller måske bliver de bedt om at vælge tilfældige toner, der så bliver udgangspunktet for en her-og-nu-komposition.

Michaels åbne tilgang forplanter sig både til den enkelte og forsamlingen, der suges ind af nærværet. Skuldrene sænkes, stressniveauet daler, presset på det intellektuelle hoved lettes, og der bliver plads til at lade nye idéer og impulser komme til én. Et godt grundlag for at gå til dagens videre emner og opgaver med mere ro på og alle Kunstpausens goder med sig. Eller gå hvert til sit og lade dagens indtryk fæstne sig i det nu åbne sind.

Det kan være en fordel, hvis folk sidder ned, og Kunstpausen er derfor bl.a. yderst velegnet til konferencer eller lidt mere formelle arrangementer, som en blid icebreaker eller som intermezzo til seminarer og kursusdage, hvor man kan forudse behovet for og nytten af lige at trække vejret mellem flere sessions.