FLOW IN ACTION

Ifølge videnskaben er flow er det modsatte af stress – og tilstanden meget nemmere at opnå under musisk/kreativ aktivitet. Mærk hvad det gør ved jer som gruppe og individer!

I denne session ligger muligheden for at opleve, når det bare ”spiller” eller mere præcist ”sammenspiller”. Vi synger og laver rytmer – uden hjælpemidler – med vægt på rundgange, hvor en lille musikbid loopes; gentages i en cirkel og hele tiden forfines lidt, både af den enkelte og den sektion, man befinder sig i. Alle kan føle sig trygge og mærke den fælles retning og får dermed den bedste forudsætning for at komme i musikalsk flow – også med måske vidt fremmede mennesker lige omkring sig.

I en glidende bevægelse bevæger vi os fra en fælles musikalsk rolle videre til større eller mindre opdelinger af deltagerne og forskellige musiske roller. Hele tiden nærmer vi os oplevelsen af flow på (i) egen krop og i sammenhørighed med andre, hvilket giver en intuitiv opmærksomhed på med-deltagerne og automatisk optimering af samarbejdet.

Flow er den mentale tilstand alle kunstnere søger. Det er lige dér, guldet kommer. Man glemmer sig selv og verden omkring og sanser kun det sted, man befinder sig lige nu. Musikere kan opleve, at musikken ”spiller sig selv”, selvom musikeren ikke ”gør” noget, og for komponisten kan tonerne komme dryssende nærmest af sig selv, uden bevidst mellemkomst. En berusende og vanedannende følelse!

Mange kan nok genkende fornemmelsen fra forskellige situationer. Flowet i samværet gamle venner imellem, personligt arbejdsflow, afdelingens flow, flow i projekter m.m.. Når det bare kører som smurt, samarbejdet genererer nye idéer og arbejdet ikke dræner men nærmest giver energi.

En følelse I kan tage direkte med jer hjem i jeres daglige arbejdsfællesskab og en energigivende opmuntring til livet i øvrigt!